Nuotti -valmennus 16-29 vuotiaille, Kela!

NUOTTI-valmennus on henkilökohtaista valmennusta nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja  joka tarvitsee tukea edetäkseen opiskelu- ja työelämäpolulla.  Sen tavoitteena on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. NUOTTI-valmennuksen aikana nuori ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää.

Nuotti-valmennuksessa saat oman henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa työskentelet tavoitteittesi saavuttamiseksi.

NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua ilman todettua sairautta, eikä lääketieteellistä selvitystä terveydentilasta tarvita.

Voit hakea NUOTTI-valmennusta, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä
tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen. Lue lisää sivuilta: https://www.kela.fi/nuotti-valmennus